Біздің байланыстарымыз

Қазақстан Республикасы, қ.Астана,
010000, көш. Түркістан, ү. 8/2

Тел.: +7 (701) 999 30 38
E-mail: info@kida.kz

E-mail: beyssembinov@kida.kz

E-mail: beyssembinov@knda.kz